Bağışlayın

تهدید تازه اروپا؛ سنی های تندرویی که به زودی از زندان آزاد می‌شوند

تهدید تازه اروپا؛ سنی های تندرویی که به زودی از زندان آزاد می‌شوند

دوشنبه, 28 اسفند 1396 18:54

اروپا با تهدیدهایی روبرو است که شاید در چند سال گذشته چندان با آنها آشنا نبوده است.

اروپا علاوه بر سنی های تندرویی که از خاورمیانه به این قاره بازگشته و یا بازخواهند گشت و کشورهای قاره سبز را با مشکل حتمی دیگر روبرو است؛ آزادی تروریست‌های زندانی.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به عنوان مثال این کشور تا سال ۲۰۲۰ شاهد آزادی دستکم ۵۰۰ سنی تندروی خطرناک خواهد بود که برخی از آنها از سال ۲۰۰۰ در زندان هستند.

نگرانی مقامات فرانسوی اینجاست که زندان در حقیقت در حکم مدرسه‌ای برای این عناصر تروریستی است چرا که آنها در زندان با اصول و روش‌های نوین تروریستی آشنا شده و افراطی تر نیز می‌شوند.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir